Kontroling Finansowy i Audyty

Zbadaj faktyczny stan Twojej firmy, sprawdź które obszary działalności wymagają większej koordynacji. Zacznij sprawnie wykorzystywać swoje zasoby

Zadaniem kontrolingu jest dostarczenie informacji o kondycji Twojej firmy oraz kreowanie skutecznych strategii biznesowych. Przeprowadzamy analizy i audyty, koordynujemy wybrane obszary działalności biznesowej. Odpowiednio zaprojektowane procedury kontrolne to gwarancja wydajnego funkcjonowania Twojej firmy.

Bieżąca kontrola przychodów, kosztów, wyniku finansowego, należności i zobowiązań oraz ich raportowanie.

Przygotowanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych np. F01, rachunek wyników, bilans, cash flow oraz przekazywanie ich odpowiednim instytucjom zgodnie z wymogami.

Przegląd ustanowionych mechanizmów zarządzania i kontroli wewnętrznej. Kontrola obiegu dokumentów.

Kontrola terminowości i prawidłowości wykonywania obowiązków. Ocena efektywności wykorzystania zasobów.

Sporządzanie sprawozdań i meldunków do GUS.


« powrót
Zaufali nam
© 2013 ASTAGROUP Sp. z o.o. ul. Podgórna 10 64-920 Piła, tel.+48 67 350 90 01, biuro@astagroup.pl ৷ Polityka Prywatności